Democratie kan zoveel meer zijn dan verkiezingen.

Anno 2016 hebben burgers soms de tijd, de capaciteiten en de goesting om mee te werken aan de oplossing van grote maatschappelijke uitdagingen. De beslissing om burgers voortaan te betrekken bij het ontwarren van de grote Antwerpse verkeersknoop - lees: de hele Oosterweelsaga - is in dat verband een opmerkelijke stap vooruit.

Maar waarom zouden de Vlaamse burgers ook niet investeren in het distributienet van Eandis in plaats van dat over te laten aan Chinese financiers? Waarom zouden ze niet mee een stem kunnen krijgen in Belfius? Waarom zouden de burgers niet zoveel mogelijk eigenaar kunnen zijn van de Vlaamse windmolens en zonnepanelen? Moet de politiek niet alle kansen geven aan de creatie van zo'n Wakker Weefsel? Die aanpak ligt voor de hand op wijkniveau waar buurten soms publieke domeinen of gebouwen beheren, op (groot)stedelijk niveau maar het kan ook op hogere niveau's. Is dat niet een manier om de fameuze kloof tussen burger en politiek wat te dichten, een stap naar een politiek 2.0?

Inleiding: Manu Claeys (actiecomité StRaten-Generaal)
Panel: John Crombez (voorzitter sp-a), Meyrem Almaci (voorzitster Groen), Matthias Diependaele (fractieleider N-VA Vlaams Parlement), Walter Van den Bossche (CEO Eandis) en Christel Verhas (directeur Gezinspolitiek bij Gezinsbond).

Moderator: John Vandaele (MO*)

Theaterzaal, 13u30-15u

 

Documenten: