In een kringloopeconomie wordt afval, vervuiling en uitputting van grondstoffen vermeden. Om de kringloop te doen draaien hebben we energie nodig.

Die moet op termijn volledig uit hernieuwbare energie bestaan. Een brede coalitie van organisaties uit het middenveld heeft zijn schouders gezet onder de campagne “Iedereen Hernieuwbaar”. Door samen met je gezin of met mensen in je buurt lokale zonne- en windenergie een duwtje in de rug te geven help je jobs te creëren in eigen land, zorg je voor meer energiezekerheid en draag je bij aan de strijd tegen de klimaatopwarming. Maar wat als je geen dak hebt om zonnepanelen op te leggen? Misschien wil je op je eentje ook geen risico lopen met investeringen in hernieuwbare energie.

Daarom onderzoeken we de piste om ‘samen’ te investeren; samen met je buren, familie, collega’s op het werk, enz. Tijdens deze sessie stellen we de campagne ‘Iedereen hernieuwbaar’ voor.

Derk Hueting van Breda Duursaam komt het beleidskader in Nederland toelichten om coöperatieve projecten te stimuleren. Alex Polfliet van Zero Emission Solutions komt vertellen over de coöperatieve projecten die op stapel staan in Vlaanderen. Samen met de deelnemers aan de sessie zoeken we uit hoe we het gezamenlijk investeren in wind of zon kunnen stimuleren.

Dansstudio, 11u-12u30

 

Documenten: