Kan anders ook beter worden?

Kan anders ook beter worden? Onze omgang met producten en grondstoffen zal grondig veranderen, maar ook tewerkstelling zal niet meer hetzelfde zijn in een circulaire economie. Bestaande jobs zullen veranderen of vervangen worden door nieuwe jobs als gevolg van de veranderde manier van produceren en samenwerken. En die jobs vragen andere competenties en andere opleidingen. En misschien wil je omgeving voortaan weten waar jouw arbeid precies toe bijdraagt. In welke mate wordt anders werk ook beter werk?
Drie ervaringsexperts/ondernemers getuigen over hun ervaringen met die mogelijke veranderingen. Jan Thienpont De Coster is vakbondsafgevaardigde bij Colruyt, Patrick Wauters is coördinator bij Wonen en Werken Opleiding vzw, en Ron Hermans, directeur bij Recup Design. Samen met hen graven we dieper en gaan we op zoek naar concrete kansen van werken in een circulaire economie. Na afloop neem je ongetwijfeld een aantal vragen en uitdagingen voor jezelf mee naar huis.

Foyer concertzaal, 11u-12u30

 

Documenten: