Naar een circulaire toekomst in Europa?

Frans Timmermans, eerste vicepresident van de Europese commissie, zet zich in voor een pakket maatregelen ter ondersteuning van de circulaire economie. Welke weg wil Europa uit? Daarover gaat hij met ons in gesprek, als aftrap voor onze Transitiefestivaldag.
Vanuit het TransitieNetwerk Middenveld vinden we die dialoog hard nodig want we zien onvoldoende snelheid in de omschakeling naar een duurzame circulaire economie.
We kennen de kritiek dat de Europese commissie minder ambitieus zou zijn en dat concrete doelstellingen voor afval, voedseldumping of grondstoffen zijn verzwakt of verdwenen. We gaan daar niet aan voorbij. Vooral willen we samen bekijken hoe we het best en het snelst uw en onze circulaire droom kunnen nastreven: hoe geraken we bv. aan betere producten die langer meegaan?
Wat ons evenzeer bekommert: hoe krijgen we de geldstromen in dienst van een circulaire economie? Hoe ons spaargeld daarin maatschappelijk investeren? En moet er geen prijs worden geplakt op sociale en ecologische kosten?
Graag vernemen we ook welke rol de Europese commissie toekent aan haar burgers en hun middenveldorganisaties in de uitbouw van een circulaire economie? Hoe maken we die transitie sociaal en rechtvaardig? Hoe kan ze ook van onderuit worden opgebouwd? Hoe verdiepen we onze democratie?
Panel: Frans Timmermans (Europese Commissie - keynote van 8’), Rob Buurman (Bond Beter Leefmilieu), Lieve Schreurs (Triodos Bank België), John Vandaele (MO*)
Moderator: Dirk Barrez (PALA.be)

Theaterzaal, 9u45-10u45